Özel Amaçlı Denetimler

>Özel Amaçlı Denetimler

Özel Amaçlı Denetimler

Şirketinizin ihtiyaçlarına uygun denetimin kapsamını birlikte belirleyelim.

Marjinal Bağımsız Denetim ve Danışmanlık olarak, şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda özel amaçlı bağımsız denetim hizmetleri sunmaktayız.
Finansal tabloların bağımsız denetiminden farklı olarak, rapor kullanıcıları için, belirli finansal bilgilerle ilgili raporlama yapılması gerektiği hallerde özel amaçlı denetim veya inceleme çalışmaları yapmaktayız.
Özel amaçlı bağımsız denetim veya inceleme çalışmaları kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdadır:

  • Vergi beyannamesi ekindeki finansal tablolar setinin  vergi esaslı muhasebe düzenlemelerine uygunluğunun denetimi,
  • İşletmenin kreditörleri için nakit akışı bilgisine ilişkin nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetimi,
  • Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ilgili kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi,
  • Tahvil, kredi ve hibe sözleşmeleri gibi sözleşmelerin finansal raporlama kurallarına uygunluğunun denetimi,
  • Teşvik, destek ve fon sağlayan kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla söz konusu kurum tarafından oluşturulan düzenlemelere uygunluk denetimi.
  • İşletmelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda doğruluk ve uygunluk denetimlerinin yapılması

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.